Dark Tumblr Themes

I'm a dreamer.I love and believe in fairy tales.

ngoccjoker:

(Collected by me).

february-wooden-fish:

 Bài học khó khăn nhất trong tình yêu, có lẽ là học cách buông tay. Bởi vì chúng ta yêu, nên chúng ta muốn ở bên một người, nhưng cũng bởi vì chúng ta yêu, đôi khi chúng ta phải học cách buông tay đúng lúc. 
Đừng vì quá yêu mà níu kéo một người không nên níu kéo, bởi vì bạn hiểu rõ, buông tay là để mang lại cho người ấy những điều tốt đẹp hơn, bởi vì đôi khi níu kéo sẽ chỉ làm cho cả hai thêm khó xử, và bởi vì, có một loại tình cảm gọi là cố chấp, mà một ngày nào đó sẽ khiến bạn hối hận vì đã không buông tay sớm hơn…
Written by Moctieungu 

february-wooden-fish:

 Bài học khó khăn nhất trong tình yêu, có lẽ là học cách buông tay. Bởi vì chúng ta yêu, nên chúng ta muốn ở bên một người, nhưng cũng bởi vì chúng ta yêu, đôi khi chúng ta phải học cách buông tay đúng lúc.

Đừng vì quá yêu mà níu kéo một người không nên níu kéo, bởi vì bạn hiểu rõ, buông tay là để mang lại cho người ấy những điều tốt đẹp hơn, bởi vì đôi khi níu kéo sẽ chỉ làm cho cả hai thêm khó xử, và bởi vì, có một loại tình cảm gọi là cố chấp, mà một ngày nào đó sẽ khiến bạn hối hận vì đã không buông tay sớm hơn…

Written by Moctieungu